Regionale maatregelen Coronavirus en gevolgen voor de sport

Gepubliceerd op 22 september 2020 om 20:11

Na de aankondiging van de aangescherpte maatregelen buigen onder andere NOC*NSF, de sportbonden en de overheid zich over de exacte consequenties voor de sportsector.

Daarnaast kunnen de zes regio’s specifieke maatregelen per regio nemen. Deze maatregelen gelden in meer of mindere mate ook voor de sportclubs in deze regio’s.

 

Er is inmiddels iets meer duidelijk geworden over de gevolgen voor de sport:

Raakt de maatregel voor gezelschappen van boven de 50 personen ook de sport?

Er is een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen, of daar gelegenheid voor te geven.

Deze maatregel raakt de sport niet tenzij je sportteam uit meer dan 50 personen bestaat of je voor een specifieke groep van meer dan 50 personen wat organiseert zoals een bedrijfsuitje op je sportpark.

 

Hebben deze maatregelen effect op de aantallen die op of in een sportaccommodatie mogen zijn?

Nee, die blijven van kracht. Wat er verandert, is dat er voor samenkomsten van meer dan 50 personen een meldplicht van kracht is geworden.

Deze meldplicht betreft óók sportactiviteiten op/in sportaccommodaties. De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte in/op binnen, of buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn.

 

Hoe en bij wie moet een sportaanbieder die in een van de genoemde veiligheidsregio’s ligt een samenkomst van meer dan 50 personen melden?

Dat melden kan in één keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”.

Melden dient uiterlijk 48 uur voor die samenkomst te gebeuren. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging.

Het melden dient te geschieden aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Op dit moment richten de veiligheidsregio’s dit meldingsproces in.

 

Meer informatie is ook te vinden in het nieuwsbericht op onze website: https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/09/21/regionale-maatregelen-sport-en-coronavirus

 

Voor een overzicht van de veiligheidsregio’s kijk op deze site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios


«   »

Maak jouw eigen website met JouwWeb