Ereleden

Set Up is net als alle andere verenigingen een vereniging, die niet kan zonder de steun van vrijwilligers. Op het moment dat iemand zich in het verleden of heden derhalve verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging kan het bestuur besluiten deze tot erelid te benoemen. Hieronder volgt een overzicht van de huidige Ereleden binnen Set Up. 

 

Ereleden Set Up Prinsenbeek:

Wim van den Elshout
Joop van Felius
Ton Kouters
Ad Rombouts
Cees Voesenek
Etske Wychgel
Sjan van Zijp
Lian Hermus
Helga Vermeulen