Het Bestuur

Dagelijks

Voorzitter  & contactpersoon TC
Jos Schuybroek
voorzitter@set-up-volleybal.nl

Penningmeester (Vice Voorzitter)
Marco Sneek
penningmeester@set-up-volleybal.nl

Secretaris

Margot Mathijssen Verdaasdonk
secretaris@set-up-volleybal.nl 

 

Algemeen

Ledenadministratie 
Goedele
ledenadministratie@set-up-volleybal.nl

Wedstrijdsecretariaat, scheidsrechters coördinator
Alemke & Malou
wedstrijdsecretariaat@set-up-volleybal.nl

scheidsrechter@set-up-volleybal.nl