Technische commissie

Naam Contactpersoon
Jeanne Schets (Voorzitter) Dames
Anna Kuijpers Mini's CMV
Elmira Gƶttgens (Vicevoorzitter) Jeugd

De Technische Commissie (TC) bestaat binnen Set Up uit 3 leden, per e-mail bereikbaar op: tc@set-up-volleybal.nl

 

De TC heeft 1x per seizoen combivergadering met bestuur, voor de Algemene Leden Vergadering (3x per jaar).

De TC vergadert zelf 4-5x per seizoen. Streven in deze combinatie is een optimale afstemming  met betrekking tot planning, acties, afspraken en taken.