Technische commissie

Naam Contactpersoon
Etske Wychgel (Voorzitter) Heren
Anna Kuijpers Nienke Visschers Mini's CMV
Jeanne Schets (Vicevoorzitter) Dames, Recreanten.
Elmira Gƶttgens Jeugd

De Technische Commissie (TC) bestaat binnen Set Up uit 5 leden, per e-mail bereikbaar op: tc@set-up-volleybal.nl

 

De TC heeft 1x per seizoen combivergadering met bestuur, voor de Algemene Leden Vergadering (3x per jaar).

De TC vergadert zelf 4-5x per seizoen. Streven in deze combinatie is een optimale afstemming  met betrekking tot planning, acties, afspraken en taken.