Technische commissie

Naam Contactpersoon
Etske Wychgel (VZ) Heren
Peter Aarts Mini's CMV (Vicevoorzitter)
Jeanne Schets Dames, Recreanten.
Elmira Gƶttgens Jeugd

De Technische Commissie (TC) bestaat binnen Set Up uit 4 leden, per e-mail bereikbaar op: tc@set-up-volleybal.nl

 

De TC heeft 1x per seizoen combivergadering met bestuur, voor de Algemene Leden Vergadering (3x per jaar).

De TC vergadert zelf 4-5x per seizoen. Streven in deze combinatie is een optimale afstemming  met betrekking tot planning, acties, afspraken en taken.