Voorwaarden

Proeftraining

Bij Set Up mag je altijd 3 keer gratis mee komen trainen. Klik hier om een proeftraining aan te vragen.

 

Aanmelden als lid
Als u zich als nieuw lid wilt inschrijven, dan willen we u vragen om het formulier op de website in te vullen, uit te printen, te ondertekenen en in te leveren bij de trainer van uw team. Klik hier om lid te worden.

 

Portretrecht

Voor foto's die Set Up maakt t.b.v. promotie doeleinden dient expliciet aangegeven te worden of de mensen die op de foto staan toestemming hebben gegeven om deze foto's te publiceren. Personen kunnen namelijk hun ‘portretrecht’ gebruiken. (Een portret is een afbeelding van iemand – dat kan een foto zijn, maar ook een tekening, schilderij of iets anders – waarop die persoon te herkennen is: je kunt aan het gezicht of aan andere dingen zien wie het is.) Indien je geen akkoord geeft voor publicatie van foto's waarop je als persoon staat afgebeeld dan dien je dit aan te geven op het aanmeldingsformulier. 
 

Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt in Principe aangegaan voor een geheel seizoen, dit loopt officieel van 1 juli tot 1 juli van het volgende jaar. Tussentijdse afmeldingen worden individueel beoordeeld om te bepalen of dit leidt tot vermindering van de jaarlijkse contributieplicht.


Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd bij de ledenadministratie. Deze opzegging moet uiterlijk 1 juli binnen zijn bij de ledenadministratie. De inventarisatieformulieren, die aan het einde van het seizoen worden verstrekt, worden gebruikt om de nieuwe teams te formeren. Het inventarisatieformulier dient niet om het lidmaatschap te beëindigen. Klik hier om een mail te sturen naar de ledenadministratie. 


Contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld en goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering.
De bedragen kunt U terug vinden op de website onder Informatie - Contributie
U ontvangt een persoonlijke rekening voor de contributie via mail, daarop staat hoe u deze kunt voldoen.


Privacy Verklaring
De gegevens op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. De ondergetekende geeft tevens toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de Nederlandse Volleybalbond (afgekort: NeVoBo) en/of aan de Onafhankelijk Recreatief Volleybal Breda (ORV Breda) indien u ook gaat deelnemen aan de competitie. Set Up zal uw gegevens enkel gebruiken voor verenigingsdoeleinden. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de voorwaarden vastgelegd in de statuten en het huishoudelijke reglement van Volleybalvereniging Set Up. Deze kunnen worden opgevraagd bij het bestuur.