Nederlandse Volleybalbond

De Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) is dé overkoepelende organisatie voor volleyballers, beach- en zitvolleyballers. Zo'n 80 medewerkers en vele vrijwilligers zetten zich in voor een kwalitatief goed volleybalaanbod en de ondersteuning van 1.200 verenigingen en 125.000 leden. Tot de kerntaken van de Nevobo behoren het organiseren van competities en toernooien, het ondersteunen van verenigingen en leden en het samenstellen en afvaardigen van de nationale teams. Bestuur en werkorganisatie trekken gezamenlijk op om voor de korte, als voor de lange termijn een koers uit te stippelen. In de Volleybal Agenda is het beleid van de Nevobo van 2013-2016 beschreven. Alles binnen de missie en visie van de bond.

Klik hier voor de website van NEVOBO.